over C2Concept

web-C2Concept-klC2Concept is een adviesbureau voor herbestemming en bijzondere ruimtelijke opgaven.
 C2Concept helpt bij ideeën voor ruimtelijke ontwikkeling. Met onderzoek en advies op maat. Met project- en procesmanagement voor gebouwen en gebieden.

C2Concept zoekt naar mogelijkheden voor lege gebouwen en industriële gebieden. Vanuit de kracht van het verleden en een duurzame toekomst. Voor kansen vanuit de identiteit van de plek, initiatieven in de buurt en economische potentie. Voor nieuwe dynamiek en waardecreatie.

C2Concept maakt ruimtelijk-economische visies. Op ieder schaalniveau.

In een dagdeel helpt C2Concept bij het zoeken naar een haalbaar programma en een strategie voor herbestemming van uw lege gebouw.

Bent u nieuwsgierig naar C2Concept? Neem dan gerust contact op met Vera Cerutti voor een vrijblijvende kennismaking. Zij kent de vele creatieve fabrieken van binnen en buiten.

twitter: Creatieve fabrieken

disclaimer

Creatieve fabrieken is een initiatief van adviesbureau C2Concept.

Alle rechten en copyrights op teksten en beelden van deze website zijn voorbehouden aan de auteur.

Op de webshop zijn de Algemene Voorwaarden van de Thuiswinkel Waarborg van toepassing.